Adatkezelési

tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatvédelem kiemelten fontos a Levendula Relax Masszázs Stúdió vállalkozás számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járunk el. Célunk, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az átlátható és a tisztességes adatkezelés követelményeinek megtartása mellett adatait gondosan és felelősen kezeljük.

https://levendularelax.hu/ címen találhat szolgáltatások adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatója a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhető és innen letölthető: Adatkezelési tájékoztató.pdf

Személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelünk. Az adatok önkéntesen kerülnek megadásra. Tárolásukról, kezelésükről a jelen – a GDPR-nek megfelelő – Adatvédelmi Tájékoztató tájékoztat és rendelkezik. A Vendégekkel a tájékoztató megismerése után – amennyiben elfogadják -, jöhet létre az üzleti kapcsolat. Az Adatkezelési Tájékoztató el nem fogadása esetén semmilyen adatot nem tárolunk, azonban a Felek között nem jöhet létre szerződés a Feltételek elfogadása nélkül.

A Levendula Relax Masszázs Stúdió vállalkozás üzemeltetője Kovács György egyéni vállalkozó (Székhely: 5900 Orosháza, Thököly u. 15.) a továbbiakban, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató tartalmát, de fenntartja magának a jogot a tájékoztató megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti vendégeit.

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Levendula Relax vállalkozás csapata kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalkozás felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Levendula Relax Masszázs Stúdió

Telephelye: 6725 Szeged, Szentháromság u. 60.

Adatkezelés helyszíne: Székhely és telephely

Egyéni Vállalkozói nyilvántartási száma: 58064605

Adószáma: 41023541-1-24

Ügyfélszolgálat e-mail címe: levendularelax.hu@gmail.com

Kamarai tagság: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Partnereink Az EGT államokon belül működnek és szolgáltatásaink teljesítéséhez elengedhetetlenül fontosak. Partnereinkkel kötött titoktartási és adatkezelési megállapodásunk szerint az együttműködésünk során megismert adatokat nem továbbíthatják 3. félnek és azokra vonatkozóan titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Weboldal: https://levendularelax.hu/

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Tárhely szolgáltató weboldal címe: https://tarhely.eu/

Telefon: +36 1 789-2-789

E-mail: support@tarhely.eu

ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok törlésének határideje: vállalkozásunk szolgáltatását igénylő utolsó bejelentkezéstől számított öt év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében, a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás: a számviteli adatokat havi rendszerességgel továbbítjuk a Könyvelő részére, és az összesített, anonimizált adatokat, illetve célvizsgálat esetén szükség szerint a NAV felé.

ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Vállalkozásunk az alábbi tevékenységeket végzi, ezeken belül eltérhet az elkért és felhasznált személyes adatok köre:

 • A kezelt adatok köre szolgáltatásnál: (vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, a szolgáltatás dátuma és időpontja, egészségügyi állapotra vonatkozó adatok, a kezelés adatai.)
 • A kezelt adatok köre online vásárlásnál: (felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés / szolgáltatás dátuma és időpontja, a rendelés adatai.)

 

Ezen adatok megadása elengedhetetlen a szolgáltatások igénybevételéhez és a folyamat megvalósulásához.

Az adatok megadásakor és a későbbiekben is lehetőséget biztosítunk a vásárlás / szolgáltatás igénybevétele utáni törlésre, valamint a Marketing célú felhasználás letiltására.

A név, telefonszám és e-mail adatokat kapcsolattartás céljára kezeljük: időpont és helyszín egyeztetés, emlékeztető vagy változás következtében.

Adatait 3. fél részére nem adjuk ki, amíg Ön ezt kifejezetten nem kéri. Nyilatkozhat a szolgáltatási folyamat lezárulását követően az adatai törléséről, egyéb esetben azokat 5 évig tároljuk.

Marketing: Évente néhány alkalommal küldünk hasznos információkat, akciókat tartalmazó emailt.

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES ADATOK RÉSZLETEZÉSE

Masszázs:

Az adatkezelés célja a megfelelő szolgáltatás nyújtása, így a kapcsolattartás, számlázás adatai mellett egészségi állapotra vonatkozó adatokat is elkérünk. A masszázs során a bejelentkezésnél kapcsolatfelvétel történik, tehát megismerjük egymás nevét és elérhetőségeit (ez eltérhet, hiszen e-mailben, telefonon és online is be lehet jelentkezni.) A kezelés előtt állapotfelmérő adatlapot töltünk ki, amelyet a kedves Vendég az aláírásával hitelesít. Tájékoztatást adunk a GDPR-rel összehangolt Adatkezelési irányelvekről, és a Vendég nyilatkozhat, hogy hozzájárul-e ehhez. Az Adatlap tartalma a következő:

 • Név
 • Születési dátum Legalább az életkor megadása
 • Elérhetőségek Telefon és / vagy e-mail, lakcím
 • Egészségügyi adatok
 • Gyógyszer, műtét, törés, panasz stb.

 

ADATOK KEZELÉSE ÉS TÖRLÉSE

Havi jelentés készül a számlákról, és éves szinten tudjuk rendezni  a kapcsolattartás adatait. Az éves adatrendezés időpontja minden év januárjának utolsó hete. Ekkor átnézzük a tárolt személyes adatokat és az Adatlapokat; a Szolgáltatás használatának utolsó dátumát, és amennyiben attól számítva eltelt 5 év, az Adatlapot és a Személyes adatokat töröljük. Erről a törlésről – a meglévő elérhetőségekre – törlési tájékoztatót küldünk, amelyet az Adatkezelési Tájékoztatásunkban foglaltak szerint 5 évig megőrzünk, az esetleges egyéb vitás kérdések tisztázásának érdekében.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított öt év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

A beérkező, törlésre vonatkozó kérést 15 munkanapon belül tudjuk teljesíteni. A kérésnek tartalmaznia kell a beazonosíthatósághoz és az eljuttatáshoz szükséges adatokat. A kérést írásban e-mailben a levendularelax.hu@gmail.com címre, vagy postai úton, levélben, a vállalkozás székhelyére (5900 Orosháza, Thököly u. 15.) kell küldeni.

ADATTÁROLÁS MÓDJA

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén tároljuk, a vállalkozás működési helyén, 6725 Szeged, Szentháromság u. 60. szám alatt, a vállalkozás tárhely szolgáltatójának szerver hálózatán és a vállalkozáshoz köthető Google Drive tárhelyeken. A személyes adatok bármilyen átvitelét a vonatkozó törvényeknek megfelelően oldjuk meg.

PAPÍR ALAPÚ ADATOK

 • Adatlap – Masszázs előtt rögzítjük az önként megadott adatokat. A legutolsó találkozástól számított minimum 6 hónapig, legfeljebb 5 évig tároljuk. 6 hónapon túl, írásbeli kérésre 15 munkanapon belül töröljük.
 • Számlák: A vállalkozás számlatömböt és elektronikus számlát egyaránt használ. A számlákat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tároljuk, és előírás szerint a Könyvelő és a NAV részére továbbítjuk.

 

ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK

 • Webshop: Bejelentkezés és a vásárlások adatai. WordPress alapú, felhő típusú weboldal, a fejlesztők adatkezelése a GDPR-nek megfelelően történik.

 

 • Számlák: A törvényi kötelezettségeknek megfelelően, az adatokat továbbítjuk a NAV felé.

AZ ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGA

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Weboldal : WordPress, felhő alapú tartalomkezelő rendszer

A vállalkozás a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

A vállalkozás olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A vállalkozás az adatkezelés során megőrzi:

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A vállalkozás és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

Adatkezelő – Adatlapot rögzíthet és a szolgáltatás során használhatja azt. Időpont és helyszín egyeztetésre a kapcsolattartási adatokat kezelheti.

Adatfeldolgozók – az Adatlapok, számlák rendszerezése és a webshoppal kapcsolatos teendők:

 

Könyvelő – Számviteli előkészítés, adózás

Adatait semmilyen körülmények között nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

Az adatkezelésben résztvevő 3. Felek listája:

Telefonszámok: Telenor, Telekom, Wodafone

E-mailek: Gmail, egyéb e-mail szolgáltatók

Word Press (webshopos vásárlás esetén)

Tárhely.Eu Kft. (tárhelyszolgáltató)

Számlák: Könyvelő, NAV internetes online számlázó program

NAV (adóhatóság)

Marketing: Facebook, Google

A VÁSÁRLÓK JOGAI

Hozzáférési jog: 
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot Vállalkozásunkkal és személyes adatait e-mailben, vagy postán elküldjük. A kérést adatvédelmi okokból csak személyesen tudjuk elfogadni, a visszaélések elkerülése érdekében.

A helyesbítés joga: 
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:
Jogában áll bármely, általunk feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

*masszázs kezelés igénybevételét követően 6 hónapon belül.
*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk.
*rendezetlen tartozása van a vállalkozás felé, a fizetési módtól függetlenül.
*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a vállalkozás jogos érdeke szerint történik. Kérésére nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

Szolgáltatásainkat nem tudjuk biztosítani, amennyiben a számlázáshoz nem áll rendelkezésünkre a számla kiállításhoz szükséges információ. A masszázs szolgáltatásnál csak alapszolgáltatás nyújtható a hiányosan megadott egészségügyi adatok esetében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketinget a következő módokon mondhatja le:
* követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben
* emailt ír a levendularelax.hu@gmail.com címre
* személyesen kéri a vállalkozás telephelyén
* postai úton levelet küld a vállalkozás székhelyére

A kortlátozás joga:
Joga van kérelmezni, hogy a vállalkozás korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben Vállalkozásunk jogos érdeke alapján, korlátozzuk az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
*Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznunk kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
*részlegesen teljesíthető, ha a vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Bármikor kapcsolatba léphet velük a levendularelax.hu@gmail.com e-mail címen. Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket, így a válaszadást 48 órán belül, adatainak törlését 15 munkanapon belül tudjuk garantálni.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga

Ha úgy gondolja, hogy a vállalkozás a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 c. telefon: (1) 39 11 400) mint felügyeleti hatóságnál is.

A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉL LEVELEZÉSEI

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Kapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás működtetőjével.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. Ide tartozik a törlési kérelem és az adatok törlésére vonatkozó igazolás is.

MIK AZOK A SÜTIK ÉS HOGYAN KEZELJÜK ŐKET?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a weboldalunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Weboldalunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a vállalkozás azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

a.) Amennyiben 3., jogosulatlan fél kezébe került a személyes adat (betörés, laptop eltűnése, stb.).

Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett ügyfelet/ket és az adatvédelmi hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyii Erzsébet fasor 22. c.).

b.) Amennyiben az adat sérült.

Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett ügyfelet/ket és – szükség esetén – az adatvédelmi hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. c.)

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a könyvelő személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.

PROMÓCIÓK:

Maximum havonta olyan akcióval, kedvezménnyel, változással állunk elő, amiről szeretnénk a meglévő Vendégeinket és Vásárlóinkat értesíteni. Mind a személyes találkozónál, mind pedig az online felületen lehetőséget adunk rá, hogy erre az értesítő lehetőségre feliratkozhassanak.

 

Szeged, 2023.07.01.

Kapcsolat

+36 20 441 2709

levendularelax.hu@gmail.com

6725 Szeged, Szentháromság u. 60.

Nyitvatartás

Bejelentkezés telefonon.

Hétfő – Péntek: 08:00 – 19:00

Szombat: 08:00 – 12:00

Vasárnap: zárva